Stappenplan aanmelden voor de online pubquiz

STAP 1

Ga met je laptop naar https://twitch.tv/hoogkarspelquizevents en zorg dat het geluid aan staat

STAP 2

Klik 2 keer op het Hoogkarspel Quiz Events logo om het volledig scherm te starten

STAP 3

Download de Buzzer App in de Apple AppStore of Google PlayStore:

Klik hier voor de App in de Google Playstore

Klik hier voor de App in de Apple AppStore

Voer na het installeren van de App je Teamnaam in en klik op “Aanmelden via PIN”

STAP 4

Vul hier de pincode die op het Twitch scherm staat en klik daarna op ‘Aanmelden met PIN’

Klik daarna op de Rode knop om je te registreren voor de quiz.

Spelregels + Informatie

Puntentelling
 • 30 seconden per vraag
 • Bij een juist antwoord ontvang je minimaal 5 punten en maximaal 10 punten
 • Hoe eerder je drukt hoe meer punten je verdient bij een goed antwoord
 • Bij een foutief antwoord gaan er -3 punten van je totaal af.
 • Bij geen antwoord gaan er ook -3 punten van je totaal af.
 • Zorg dat je voor de laatste 10 seconden hebt gedrukt. Het systeem kan soms wat vertraging hebben.
Controleer of je goed gedrukt hebt

Doordat de quiz volledig digitaal gespeeld wordt is het van belang dat de deelnemers goed controleren of hun antwoord is ontvangen door het systeem.

Je kunt dit controloren door te kijken of je teamnaam nog wordt weergegeven in de bovenste balk van het quizscherm.

BELANGRIJK!

Als er tijdens de quiz onverhoopt wat fout gaat, communiceren wij dit op onze Facebook pagina: 

Klik hier om naar onze Facebook pagina te gaan.

Step-by-step plan to register for the online pub quiz

STEP 1

 Go to https://twitch.tv/hoogkarspelquizevents with your laptop and make sure the sound is on

STEP 2

Click twice on the Hoogkarspel Quiz Events logo to start full screen

STEP 3

Download the Buzzer App in the Apple AppStore or Google PlayStore:

Click here for the App in the Google Playstore

Click here for the App in the Apple AppStore

After installing the App, enter your Team name and click on “Login via PIN”

STEP 4

Enter the pin code you see on the twitch channel page and click on ‘Log in with PIN’ Then click on the Red button to register for the quiz.

Game rules + Information

Scoring
 • 30 seconds per question
 • With a correct answer you will receive a minimum of 5 points and a maximum of 10 points
  The sooner you press, the more points you earn for a correct answer
 • With an incorrect answer, -3 points are subtracted from your total.
 • If you don’t answer, -3 points will also be deducted from your total.
 • Make sure you’ve pressed for the last 10 seconds. The system can sometimes have some delay.
Check if you have voted correctly

Because the quiz is played completely digitally, it is important that the participants check carefully whether their answer has been received by the system.

You can check this by checking if your team name is still displayed in the top bar of the quiz screen.

IMPORTANT

If something goes wrong during the quiz, we will communicate this on our Facebook page:

Click here to go to our Facebook page.